Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Bevezetés

 

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban “ÁSZF”) tartalmazzák, hogy a a www.planeat.hu weboldal böngészésével, a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével, valamint megrendelések leadásával elfogadja, önmagára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti a vállalkozás által meghatározott alábbi Általános Szerződési Feltételeket. A meghirdetett szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen ÁSZF-et és ezek minden pontjával egyetért. A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon található tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF a weboldalon elérhető valamennyi szolgáltatást tartalmazza, mely feltételeket a termékek megvásárlásakor alkalmazni kell a vásárlást igénybe vevőnek (továbbiakban: Felhasználó). A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik. A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, mely a weboldalon érthető el és tekinthető meg. A weboldal semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A Felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, magára nézve kötelezőnek ismeri el a benne foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat. A Szolgáltató és a weboldalt Felhasználó között létrejövő szerződéses viszony tartalmának megismerése érdekében figyelmesen tanulmányozza át a tudnivalókat, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

 

 1. A szolgáltató

 

Az ÁSZF Zsigovits Angelika egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) által meghirdetett szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza a www.planeat.hu weboldalon keresztül (a továbbiakban: Weboldal).

 

 • Szolgáltató adatai:

 

A Szolgáltató neve: Zsigovits Angelika egyéni vállalkozó

A Szolgáltató címe, illetve székhelye: Magyarország, 1144 Budapest, Kerepesi út 132-134.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@planeat.hu

A Szolgáltató telefonszáma: +36 30 222 6810

A Szolgáltató vállalkozói nyilvántartási száma: 52314524

A Szolgáltató adószáma: 68831994-1-42

A Szolgáltató statisztikai számjele: 68831994-8690-231-01

A Szolgáltató számlavezető pénzintézetének neve: OTP Bank

A Szolgáltató pénzforgalmi bankszámlaszáma: 11707110-21460007-00000000

A Szolgáltató nemzetközi bankszámlaszáma:

A tárhely szolgáltató adatai

Név: https://rackforest.com/ 

Weboldal: https://planeat.hu

 

 1. Szerzői jogok

 

3.1.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek engedély nélküli felhasználása.  Részletesen kifejtve, a weboldal összes fő és aloldalán található grafikai megjelenítés, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési mód, ötlet, valamint a programajánlatokra, a weboldalon megrendelhető összes termékre vonatkozó összes adat, leírás, blogbejegyzés, azokhoz tartozó kép, (kivéve, melyek megvásároltak) a Szolgáltató tulajdonát képezik.

 

A szolgáltatásokat nyújtó weboldal egésze, grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog, védjegyoltalom alatt állnak, így azok használatára, bármely felületen történő megjelenítésére a Szolgáltató jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, így jogi következményeket vonhat maga után. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy anyagrészletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más Weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos. A jogtulajdonos: Zsigovits Angelika Egyéni vállalkozó. 

 

Az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot sem a weboldalt látogatónak, sem a Felhasználónak, a Weboldal és annak bármely részének, valamint kereskedelmi névnek vagy logójának használatára, hasznosítására. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy engedély nélküli felhasználás észlelése esetén – online, és offline formában – minden leközölt képért, videóért vagy szöveges tartalom esetén bekezdésért, napi 15.000 Ft felhasználási díjat számlázzon ki a szerzői jogot megsértő magánszemély vagy gazdasági társaság részére felszólítás nélkül mindaddig, amíg a jogsértés fennáll. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egy napi felhasználási díját. A szerzői jogok továbbá érvényesek a Felhasználó részére átadott minden dokumentumra: étrend, gyakorlati útmutató, receptek, mintaétrendek, kérdőívek, ajánlások, e-mail üzenetek, telefonos és webkamerás konzultációk hang és/vagy képanyaga, továbbá az összes fel nem sorolt szolgáltatás írásos és hangi anyaga. 

A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ideiglenes magáncélú használaton túl e szellemi alkotások a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatóak.

 

3.2. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF 2021. április 28-tól visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 

3.3. A weboldal szöveges, vagy grafikai tartalmának bármely adathordozóra való mentése, kinyomtatása, továbbadása, sokszorosítása, tovább értékesítése tilos. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például az előzőleg felsoroltakon túl az adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. Ezenkívül tilos minden tevékenység, amely a weboldal forráskódjának visszafejtésére, adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, hack-elésére irányul, kivéve, ha erre a szolgáltató engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az adott szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a weboldal által rendelkezésre bocsátott felület, illetve a weboldal adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

3.4. A www.planeat.hu weboldal fenntartja jogát a domain nevére, az ahhoz tartozó aldomain-ekre, aloldalakra, internetes reklám felületeire és szolgáltatásának minden elemére, különösen azokra, melyeket a szolgáltató előzetes engedélyével, a szolgáltatóval szerződött felek használnak.

 

3.5. A szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy a weboldal a szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

 1. Felhasználási feltételek

 

4.1. A Felhasználó elfogadja, hogy a weboldal nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

4.2. A Felhasználó által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a weboldal jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett tartalmak tekintetében a Weboldal jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

4.3. A weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat, linkeket tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a weboldal nem vállal felelősséget.

 

4.4. A weboldal globális elérhetősége miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 

4.5. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni, ha a jelzést a Szolgáltató megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

4.6. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt
következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

 

 1. Megrendelés és fizetés a Weboldalon

 

5.1. Megrendelés lépései

A Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Amennyiben a terméklapon a termék típusa megkívánja, hogy megadjon bizonyos paramétereket, töltse ki azokat (adagszám), majd nyomja meg a “Kosárba teszem” gombot. Ezzel a gombnyomással a terméket vásárlásra jelöli.

Az előbbi gombnyomásra megnyíló oldalon adja meg adatait: nevét, e-mail címét, telefonszámát, válasszon számlázási címet, szállítási címet, állítsa be a vásárolni kívánt mennyiséget. Ha elkészült, ellenőrizze az adatokat, majd nyomja meg a “Fizetés” gombot, hogy véglegesíthesse vásárlását. A rendszer ekkor a bank fizetési felületére küldi.
Utolsó lépésként a megrendelés sikeres elküldését követően a megrendelést köszönő ablak és visszaigazoló email erősíti meg 24 órán belül, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A visszaigazoló email tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, és az azzal kapcsolatos részletes adatokat is (ÁSZF 5.3), amit a rendelés során megadott a weboldalon a szolgáltató részére. Ekkor a Felhasználó és a Weboldal között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló email formájában iktatódik.

 

5.2. Adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés elküldéséig a weboldalon van lehetősége az adatbeviteli hibák javítására. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

5.3. Visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését a weboldal késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja, mely visszaigazoló email tartalmazza a megrendelés vagy a regisztráció során megadott adatokat, mint számlázási és szállítási információk, a rendelés dátumát, mennyiségét, a termék árát. Ha a Felhasználó a rendelését már elküldte a weboldal részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, vagy nem kapja meg 24 órán belül a visszaigazoló e-mailt, azt 24 órán belül jeleznie kell a weboldal felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében a Kapcsolatok menüpontban jelzett telefonszámon és e-mailen is, hogy elvégezhessük a szükséges módosításokat. Ha a Felhasználó nem talál hibát és megkapta az e-mailes visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint várni, amíg a szolgáltató küldi a termékeket. További termékek vásárlásához a lépések ismétlése szükséges.

 

 

Felhasználó mentesül a megrendelési kötöttség alól, ha késedelem nélkül (72 órán belül) nem kapja meg az weboldaltól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt. A visszaigazoló email a weboldal részéről a Felhasználói megrendelés elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az weboldal és a Felhasználó között.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy – saját elbírálása alapján – ne minden rendelést szolgáljon ki.

 

5.4. Termékek vételára

A termékek vételára a weboldalon valamennyi közterhet, adót is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállításról és annak költségeiről az ÁSZF 6. pontjában tájékozódhat. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

5.5. Bankkártyás és készpénzes fizetés

Választhat az utánvétes fizetés vagy a bankkártyás lehetőség közül. Utánvétes fizetés esetén futárunknak a heti első szállítás alkalmával kell az aktuális hétre leadott teljes rendelés végösszegét megfizetni készpénzben. Ha a fizetés bármi oknál fogva meghiúsulna, úgy futárunk a következő szállítás alkalmával újra megkísérli a kifizetés lebonyolítását. Ismételt sikertelenség esetén a rendelést felmondjuk, és a további szállítást nem tesszük lehetővé, míg az addig leszállított menük kifizetésre nem kerültek. Az erről kiállított számla sztornózásra kerül és az addig a szolgáltató részéről teljesített tételeket átutalásos számlával megküldjük. A számlát a rendelés leadását követő 24 órában e-mailben küldjük ki. A számlák ÁFA levonásra nem alkalmasak.

 

A weboldalon OTP SimplePay-en keresztül bankkártyás, vagy Paylike-on keresztül utalásos fizetésre van lehetőség. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a weboldal, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A vásárláskor a vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a planeat.hu weboldal adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a vásárló neve, email címe, számlázási adatok, szállítási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A fizetéskor megadott felhasználói adatok és jelszó bármikor módosíthatóak. Bizonyos termékek vásárlásakor a vásárlói fiókba kerül egy letölthető termék is (Ajándék mintaétrend az egész hetet megrendelőknek), amelyet a vásárló saját céljára letölthet és felhasználhat.

 

5.6. Számla

A weboldal a megrendelt termékek kiszállítását megelőzően a kifizetés igazolására emailben elektronikus számlát ad a Felhasználó részére.

 

 1. Kiszállítás feltételei, ára

A szállítás díja 500 Ft / nap / megrendelés.

 

6.1. Kiszállítási határidő

A termékek kiszállítása hétköznapokon 10.00-13.00 óra között történik. Az ettől eltérő határidőt a megrendelést leadott Felhasználó által megadott elérhetőségen jelezzük a részére. Amennyiben önhibánkon kívül nem tudjuk ehhez a kiszállítási idősávhoz tartani magunkat, úgy a szállítási határidő eltolódhat, melyről minden esetben értesítjük a Felhasználót emailben és/vagy telefonon.

 

6.2. Kiszállítás módja

A megrendelés kiszállítása a Szolgáltatóval együttműködésben dolgozó futárral történik. Szállítási címnek minden Felhasználó olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 10.00 és 13.00 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni. Amennyiben a Felhasználó a megadott idősávban nem tartózkodik a megjelölt címen a termékátvételről az ÁSZF 7. pontja rendelkezik.

 

 1. Termékátvétel

Az ÁSZF 7. pontjában felsoroltak kizárólag az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki ételt (a továbbiakban „Termék”) vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, megrendelés címzettje (a továbbiakban “Fogyasztó”).

 

7.1. Vevő elállási joga

Ön a termék átvételét követően elállásra nem jogosult tekintettel a 17/1999. (II.5.) Korm.rend. 5.§ c) pontjára, mely szerint a természeténél fogva vissza nem szolgáltatható továbbá gyorsan romlandó termékekre az elállási jog nem vonatkozik. Egyébként a megrendelés a fentiekben rögzített feltételek mellett lemondható vagy módosítható, továbbá hibás, sérült csomagolás esetén az átvétel megtagadható.

 

Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kérheti a futártól. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék és a sérülés az étel átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

– Fogyasztó a Termék jellegéből adódóan a kiszállítás megkezdését követően nem jogosult a vásárlástól elállni.

– Nem előre gyártott termék esetén, melyet a Felhasználó kérésére állított elő a weboldal, vagy olyan termék esetében, melyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

– Zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

– A termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Felhasználó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és rendeltetésszerű használatát megkezdte, mivel ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

– Amennyiben a Fogyasztó a rendelés leadását követően az előre megbeszélt idősávban nem tartózkodik a regisztrációnál szállítási címként megadott helyen a kiszállításkor, ha erről előzetesen nem adott tájékoztatást és a megadott elérhetőségen nem elérhető.

 

7.2. Újbóli kézbesítés

Amennyiben megbízott futárunk a terméket a megjelölt címre leszállítja, ott azonban azt senki nem veszi át, esetlegesen nem éri el a Fogyasztót a megadott elérhetőségei egyikén sem, és nem rendelkezik felhatalmazással a Fogyasztó által a termék helyszínen hagyására, vagy másnak való átadására, úgy egy későbbi időpontban, a kiszállítási határidő alatt megbízott futárunk újból megkísérli a csomag átadását, melynek külön kézbesítési díja 500 Ft/alkalom.

 

 

7.3. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Fogyasztó termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre vonatkozó szavatossági igényét Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő valamennyi tulajdonsággal. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék kiszállításától számított 24 órán belül érvényesítheti, ezután jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után a Fogyasztó késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni, azonban a közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó a felelős. A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • A hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltató mentesüléséhez elegendő egy okot bizonyítania.

 

7.4. Jótállás

A szolgáltatás nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

7.5. Felelősség

A weboldalon megrendelt ételek elkészítését a Szolgáltató által megbízott szakács, kiszállítását a Szolgáltató megbízásából a vállalkozó futár végzi. A vállalkozó futár az ételek és a csomagolás minőséégért a vásárló számára történő átadásig vállal felelősséget. Amennyiben az átadás nem személyesen a vásárló számára történik, hanem megbízottja veszi át a terméket vagy egy előre írásban vagy a futárral egyeztetett átadási ponton kerül a terméke elhelyezésre, úgy a vállalkozó futár a megbízottnak történő átadásig, illetve az átadási ponton történő elhelyezésig vállal felelősséget az ételek minőségéért és hiánytalan mennyiségéért.

 

7.6. Az ételek tárolása

A weboldalon megvásárolt termékek, azaz ételek átvételt követően 24 órán belül elfogyasztandók, fogyasztásig hűtőszekrényben tárolandók. 

 

7.7. Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Felhasználó az alábbi címen érvényesítheti:

Név: Zsigovits Angelika, egyéni vállalkozó

Telefon: +36 (30) 222 6810

E-mail cím: info@planeat.hu

 

 1. Panaszügyintézés

 

8.1. helye

Felhasználó a termékkel vagy weboldal tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Zsigovits Angelika, egyéni vállalkozó

Telefon: +36 (30) 222 6810

E-mail cím: info@planeat.hu

 

8.2. Panaszügyintézés módja

Weboldal a termékkel vagy weboldaltevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 8.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

A szóban közölt panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató vagy a szolgáltató által megbízott futár a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználónak legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 

8.3. Panaszügyintézés ideje

A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 8.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 9.00 – 16.00 óra között fogadja.

 

8.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Panasztétel a területileg illetékes járási hivatalnál (http://jarasinfo.gov.hu/)
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html )

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

9.1. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

A Weboldalról megrendelhető termékek árainak és feltételeinek megváltoztatásához való jogát a Szolgáltató fenntartja azzal együtt, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közötti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

9.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

9.3. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a szolgáltató tulajdonában marad. 

 

9.3. Egyéb rendelkezések

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az weboldalon előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy az weboldalt más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 04. 28.

 

 1. Egyéb szolgáltatások
  • Felek kötelezettsége

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében a Felhasználó részéről kiválasztott szolgáltatást: Étrendi programot, Táplálkozási tanácsadást, és valamennyi fel nem sorolt szolgáltatást szolgáltatja. Az ÁSZF elfogadásával automatikusan a Felhasználó által küldött fotók arc és név nélkül, az ÁSZF elfogadásával automatikusan a Szolgáltató által referenciaként felhasználhatóvá válnak. 

 • Felek lehetőségei

A Felhasználó bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit. Amennyiben a Felhasználó az adott szolgáltatás díjának kiegyenlítése után bármilyen indokkal (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) meggondolja magát a szolgáltatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére, ellenben egy másik szolgáltatásra felhasználható, illetve közös megegyezéssel átruházható.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás sikerességéhez a Felhasználó aktív közreműködése, és kommunikációja szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy a Felhasználó betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség, sem a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.  

Amennyiben a Felhasználó bizonytalan a szolgáltatás kiválasztását illetően, a Facebook oldalon https://www.facebook.com/planeatangi, illetve a Szolgáltató telefonos vagy e-mail-es elérhetőségén érdeklődjön választása előtt, így elkerülve az esetleges kellemetlenségeket. 

 • Egyéb rendelkezések

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és a Felhasználó közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő fizetési, és időpont foglalási visszaigazolás a Szolgáltató é Felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

[]