Az Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) tartalmazzák, hogy a a www.planeat.hu weboldalon történő böngészésével, valamint megrendelésének leadásával elfogadja, önmagára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti a vállalkozás által meghatározott alábbi Általános Szerződési Feltételeket. A közöttünk létrejövő szerződéses viszony tartalmának megismerése, egyúttal a saját érdekében kérem, figyelmesen tanulmányozza át a tudnivalókat, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A meghirdetett szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

 

  1. Alapvető rendelkezések:


Az Általános Szerződési Feltételek, (továbbiakban: ÁSZF) Zsigovits Angelika egyéni vállalkozó (továbbiakban: szolgáltató), és a www.planeat.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő vevő (a továbbiakban: ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

A nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Ha az ÁSZF bármely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, a szerződés egyéb pontjai továbbra is érvényben maradnak, a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései még érvényesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között az ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására. A Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosíthatja az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi Felhasználót (pl.: belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges. A szükséges módosításokkal megváltoztatott ÁSZF a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válik hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Weboldal használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket nem érintik. Az ÁSZF rendelkezéseit a szolgáltatásrendelés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni!

 

 

  1. Szolgáltató adatai:

 

A Szolgáltató neve: Zsigovits Angelika egyéni vállalkozó

A Szolgáltató címe, illetve székhelye: Magyarország, 1144 Budapest, Kerepesi út 132-134.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@planeat.hu

A Szolgáltató telefonszáma: +36 30 222 6810

A Szolgáltató vállalkozói nyilvántartási száma: 52314524

A Szolgáltató adószáma: 68831994-1-42

A Szolgáltató statisztikai számjele: 68831994-8690-231-01

A Szolgáltató számlavezető pénzintézetének neve: OTP Bank

A Szolgáltató pénzforgalmi bankszámlaszáma: 11773470-00429926-00000000

A Szolgáltató nemzetközi bankszámlaszáma: HU97117734700042992600000000

 

A tárhely szolgáltató adatai:

Név: http://tarhelypark.hu/

Weboldal: https://planeat.hu

 

  1. Szerzői jogok

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található megoldások, ötletek engedély nélküli felhasználása. Részletesen kifejtve, a weboldal összes oldalán található grafikai megjelenítés, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési mód, ötlet, valamint a programajánlatokra vonatkozó összes adat, leírás, blogbejegyzés, azokhoz tartozó kép, (kivéve, melyek megvásároltak) a Szolgáltató tulajdonát képezik. A Weboldalt felépítő összes tartalmi elem szerzői joga a Szolgáltatót illeti, azok használatára, bármely felületen történő megjelenítésére a Szolgáltató jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, így jogi következményeket vonhat maga után. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy anyagrészletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más Weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos. A jogtulajdonos: Zsigovits Angelika Egyéni vállalkozó. 

 

Az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot sem a weboldalt látogatónak, sem az ügyfélnek, a Weboldal és annak bármely részének, valamint kereskedelmi névnek vagy logójának használatára, hasznosítására. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy engedély nélküli felhasználás észlelése esetén ( online, és offline formában), minden leközölt képért, videóért vagy szöveges tartalom esetén bekezdésért, napi 15.000Ft felhasználási díjat számlázzon ki a szerzői jogot megsértő magánszemély vagy gazdasági társaság részére felszólítás nélkül mindaddig, amíg a jogsértés fennáll. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egy napi felhasználási díját. A szerzői jogok továbbá érvényesek az Ügyfél részére átadott minden dokumentumra (étrend, gyakorlati útmutató, kérdőívek, ajánlások, e-mail üzenetek, telefonos és webkamerás konzultációk hang és/vagy képanyaga). 

 

  1. Az ÁSZF hatálya

 

Az ÁSZF 2019. december 16-tól visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 

  1. Szolgáltatások köre, rendelés menete

 

A Weboldalon, a szolgáltatások menüpont alatt feltüntetett programok, és táplálkozási tanácsadás megrendelésére az űrlap kitöltésével, az időpont foglalásával, és a szolgáltatás banki átutalásos kifizetésével, online bankkártyás fizetéssel (paypal rendszerén keresztül) vagy a helyszínen készpénzzel van lehetőség. A Szolgáltató a foglalás beérkezését követően automatikus válasz e-mailben hagyja jóvá a kérést. 

 

  1. Felek kötelezettsége

 

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében az Ügyfél számára a kiválasztott Étrendi programot, vagy Táplálkozási tanácsadást szolgáltatja. Az ÁSZF elfogadásával automatikusan az Ügyfél által küldött fotók arc és név nélkül, az ÁSZF elfogadásával automatikusan a Szolgáltató által referenciaként felhasználhatóvá válnak. 

 

  1. Ügyfél lehetőségei

 

Az Ügyfél bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit. Amennyiben az Ügyfél az adott szolgáltatás díjának kiegyenlítése után bármilyen indokkal (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) meggondolja magát a szolgáltatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére, ellenben egy másik szolgáltatásra felhasználható, illetve közös megegyezéssel átruházható.

 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás sikerességéhez az Ügyfél aktív közreműködése, és kommunikációja szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.  

 

Amennyiben az Ügyfél bizonytalan a szolgáltatás kiválasztását illetően, a Facebook oldalon https://www.facebook.com/planeatangi, illetve a Szolgáltató telefonos vagy e-mail-es elérhetőségén érdeklődjön választása előtt, így elkerülve az esetleges kellemetlenségeket. 

 

  1. Egyéb rendelkezések

 

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és az Ügyfél közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő fizetési, és időpont foglalási visszaigazolás a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.